Wielowiekowa tradycja w Polubiczach

wiolinPrzypominamy, że do 23 kwietnia należy nadsyłać zgłoszenia do Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się 5 maja w Polubiczach. Tematyka występów obejmuje repertuar związany z kultem Matki Boskiej oraz tradycja ludową. Tegoroczna impreza będzie miała formę przeglądu, bez klasyfikacji konkursowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się podzielić oryginalnością prezentowanych utworów muzycznych, a także przekazać wielowiekową tradycję z pokolenia na pokolenie. Szczegóły zamieszczone zostały w regulaminie.

sponsorzy