ZAMELDOWANIE PO NOWEMU

Wraz z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się przepisy związane
z obowiązkiem meldunkowym. Według nowych przepisów procedura meldunkowa wygląda następująco:

       wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

       przy zameldowaniu nie musimy teraz podawać informacji
o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Zniesiony został również obowiązek przedkładania książeczki wojskowej.

      Wszystkich czynności dokonamy w urzędzie, w którym będziemy się meldować.

Jednocześnie warto wiedzieć, że koniec z obowiązkiem meldunkowym na wczasach. Turyści nie muszą się meldować ośrodkach wczasowych, gdyż wraz z początkiem 2013 roku zniesiony został ten obowiązek w odniesieniu do pobytów, które nie przekraczają 3 miesięcy (stanowi to jedną ze zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która weszła w życie styczniu 2013 r.).

Według założeń ustawowych obowiązek meldunkowy ma całkiem zniknąć dopiero od 1 stycznia 2016 r., jednak już zostało wprowadzonych sporo zmian:

        z 4 do 30 dni wydłużono termin na zgłoszenie meldunku,
       wszystkie formalności można teraz załatwić w jednym urzędzie, nawet za pośrednictwem pełnomocnika,
       za niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie grożą już kary, a obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę dotyczy teraz już tylko pobytów dłuższych niż 6 miesięcy.

 

INFORMACJA>>>>>>

sponsorzy