Prezydent RP wyróżnił gminę Wisznice

Delegacja reprezentująca Gminę Wisznice w składzie: Wójt Gminy Piotr Dragan, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk, Elżbieta Sokołowska Dyrektor GOK i O, Barbara Sołtan Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi: Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja”, Marek Banaszczuk Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica” oraz Monika Mackiewicz-Drąg Inspektor ds. funduszy europejskich gościła na uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim. Gmina Wisznice jest laureatem Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, który jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny, aby mogły stać się wzorcem i inspiracją dla innych samorządów. Prezydent Bronisław Komorowski, podczas środowej gali gratulował nagrodzonym i dziękował za działania wokół wspólnej sprawy, jaką jest polska rodzina. W gminie Wisznice program obejmuje szereg inicjatyw zapewniających rodzinom kompleksowa pomoc, w szczególności wspieranie rodzin z dziećmi na najwcześniejszym etapie ich rozwoju oraz ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej. Działania na rzecz najmłodszych zapoczątkował program realizowany we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w latach 2007 – 2010. Dzięki niemu na terenie gminy utworzono sieć Klubów Przedszkolaka, w których nauczyciele z pomocą rodziców prowadzili zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat. Kontynuacją tych działań jest projekt „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej” realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Zajęcia dla dzieci w punktach przedszkolnych są bezpłatne. Wprowadzono rytmikę, naukę angielskiego, opiekę psychologa i logopedy. Co roku organizowane są warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. W ostatnich latach gmina skoncentrowała się na potrzebach dzieci w wieku poniżej trzech lat. Utworzono Centrum Dziecka i Rodziny, w ramach którego funkcjonują Grupy Zabawowe (zajęcia dla rodziców i dzieci od 6. miesiąca do 3 roku życia prowadzone przez animatora) ORAZ Wypożyczalnia Zabawek w Gminnej Bibliotece. Utworzono również świetlicę socjoterapeutyczną, w której dzieci odbywają zajęcia pod opieką wykwalifikowanej kadry, oraz kącik zabaw w Gminnej Bibliotece Publicznej. W ramach programu organizowane są wyjazdy. Najmłodsi zapraszani są na uroczystości w szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury. Podczas gminnych imprez maluchom zapewnia się przyjazną przestrzeń. Niemal wszyscy mali mieszkańcy gminy Wisznice w wieku 0-5 lat skorzystali z jakiejś formy wsparcia oferowanej w ramach tego projektu. Ponad stu rodziców zaangażowanych było w działania jako wolontariusze oraz uczestniczyło w warsztatach umiejętności wychowawczych. Dzięki temu wzrasta wrażliwość dorosłych na potrzeby małych dzieci i przekonanie, że inwestycja w dzieci zawsze się opłaca. Projekt finansowany jest z dotacji (Europejski Fundusz Społeczny, Fundacja Wspomagania Wsi, ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz ze środków budżetu gminy. Niewielkiego wsparcia udzielili też sponsorzy.

GALERIA >>>>>

sponsorzy