Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Partnerstwa Dolina Zielawy

      Nagroda Obywatelska Prezydenta RP została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.
Przyznawana jest w trzech kategoriach:
    a. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
    b. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
    c. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.
     

        Pierwsze uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 28 maja 2013 roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Laureatem w kategorii Partnerstwo Samorządów zostało Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń, Podedwórze pn. „Dolina Zielawy".

GALERIA>>>>

sponsorzy