Ruszają zapisy na solary!

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i związana z tym koniecznością wskazania konkretnych nieruchomości, na których zlokalizowane będą montowane instalacje solarne, już teraz rozpoczynamy zapisy osób chętnych na montaż solarów w ramach projektu „Czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy" .

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Wisznice w pokoju 209 w dniach 10-21 czerwca 2013 r. Przy zapisie dla każdej zgłaszanej nieruchomości konieczne będzie wypełnienie deklaracji uczestnictwa (zgoda na montaż instalacji wraz z podaniem numeru działki oraz numeru księgi wieczystej) oraz ankiety dotyczącej technicznych szczegółów instalacji ( liczba osób korzystających
z ciepłej wody, pokrycie dachu, rodzaj ogrzewania budynku itp.). Oświadczenie oraz ankieta dostępne są w urzędzie Gminy Wisznice oraz do pobrania poniżej:


Deklaracja – Instalacje solarne 2013
Ankieta – Instalacje solarne 2013

Jednocześnie informujemy, ze w przypadku większej liczby chętnych, nieruchomości na których zainstalowane zostaną zestawy solarne, wybrane zostaną w drodze losowania.

p219 0 01 01

sponsorzy