Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie, w którym pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Celami konkursu są:
1. Promowanie idei ochrony środowiska i gospodarki odpadami w środowiskach akademickich poprzez wyłonienie najlepszych prac magisterskich dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi.
2. Rozwój ogólnopolskiego networku grupy młodych specjalistów – „ambasadorów idei" efektywnej i wiarygodnej gospodarki odpadami opakowaniowymi.
3. Zachęcanie do kontynuowania badań i prac naukowych w tematyce dotyczącej gospodarki odpadami opakowaniowymi.
4. Popularyzowanie najlepszych prac poprzez pomoc w ich publikowaniu
i wykorzystaniu zwłaszcza w procesie edukacyjnym.
5. Promocja zawodowa autorów prac.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 30 czerwca 2013 r. nadesłać na adres organizatora kopię pracy wraz z zapisem elektronicznym oraz wypełnioną kartą zgłoszenia udziału w konkursie.

Czekamy na prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w latach 2011-2013 obejmujące swym zakresem następujące zagadnienia:
- gospodarka odpadami opakowaniowymi
- systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
- edukacja wspierająca systemy gospodarki odpadami opakowaniowymi

Do wygrania nagrody pieniężne dla autorów trzech najlepszych prac:
I Miejsce – 15 tysięcy złotych
II Miejsce – 10 tysięcy złotych
III Miejsce – 5 tysięcy złotych

Więcej szczegółów na stronie organizatora konkursu www.rekopol.pl w zakładce „Segreguj Odpady – To Się Opłaca"

Konkurs jest jednym z elementów projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!" realizowanego
przez Rekopol Organizację Odzysku S.A., dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

sponsorzy