STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW GMINY WISZNICE

W terminie od dnia 2 do 15 września 2013r. w pokoju nr 201 Urzędu Gminy Wisznice przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice.
Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice.
WNIOSEK

sponsorzy