PODZIĘKOWANIA

W nawiązaniu do zorganizowanych Dożynek Wojewódzkich w dniu 15 września br. na terenie naszej gminy, pragnę serdecznie podziękować za owocną współpracę pracownikom
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy mającym swój udział w organizacji tegorocznych Dożynek Wojewódzkich.
Dziękuję wszystkim delegacjom, radnym oraz sołtysom za udział we Mszy Świętej, korowodzie oraz ceremonii dożynkowej. Dziękuję kołom gospodyń z Polubicz oraz Dubicy za wspaniałe wieńce, których wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób. Podziękowania kieruję do księdza Dziekana i wszystkich osób przygotowujących Mszę Świętą, która była wyrazem dziękczynienia za tegoroczne plony. Wyrazy wdzięczności przekazuję również pracownikom Urzędu Gminy w Wisznicach, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Szkole Podstawowej w Wisznicach i Gimnazjum oraz Szkolnemu Zespołowi Tańca Ludowego. Słowa podziękowania kieruję do grup producenckich ( SAD-POL, HOR-POL, OGRODNIK ), Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", orkiestry dętej z Rossosza oraz Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. Dziękuję także wszystkim strażakom, policji oraz młodzieży z LO w Wisznicach bez których nie byłoby możliwe zabezpieczenie uroczystości.
Zorganizowanie Dożynek Wojewódzkich na terenie Wisznic było dla nas ogromnym wyróżnieniem ale stanowiło jednocześnie wyzwanie pod względem organizacyjnym. To dzięki Państwa pracy tegoroczne Święto Plonów przebiegało w przyjaznej atmosferze oraz zakończyło się niewątpliwym sukcesem.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością i okazaną pomocą przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Wójt Gminy
Piotr Dragan

 

G A L E R I A

sponsorzy