Postęp prac inwestycyjnych

Gmina Wisznice informuje, iż trwają prace budowlane związane z realizacją projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Do tej pory zakończono roboty elektryczne oraz wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do planowanych działek inwestycyjnych. Obecnie wykonywane są roboty związane z drogami dojazdowymi - ustawiono krawężniki wzdłuż ulicy biegnącej przez tereny inwestycyjne, wykonano podbudowy pod parkingi, ustawiane są obrzeża chodnikowe. Kończą się roboty związane z układaniem kostki na chodnik przy ulicy Przemysłowej oraz roboty teletechniczne. Planowany termin oddania do użytku zakończonej inwestycji to styczeń 2014 r.
Zapraszamy do śledzenia informacji o przebiegu inwestycji na stronie internetowej www.wisznice.pl

 

logotypy

sponsorzy