Usuwamy azbest

Wójt Gminy Wisznice zawiadamia, że istnieje możliwość złożenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „ Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 listopada do 29 listopada 201 3 r. w Urzędzie Gminy Wisznice, pok. Nr 208.

- wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

- ulotka

Dodatkowe informacje na stronie azbest.lubelskie.pl

sponsorzy