SAMORZĄD GMINY WISZNICE ZASŁUŻONY DLA ŚRODOWISKA

Miło nam poinformować, iż Gmina Wisznice została wyróżniona odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którą w imieniu samorządu odebrał Wójt Gminy - Pan Piotr Dragan.
Odznaka została ustanowiona 28 maja 1985 roku uchwałą Rady Ministrów w celu wyróżnienia osób zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kolejne rozporządzenie, z dnia 14 października 2003 roku, zmieniło wygląd odznaczenia i określiło obowiązujące dziś zasady nadawania. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw obcych.
Uroczyste wręczenie odznaki miało miejsce podczas posiedzenia Rady Gminy Wisznice w dniu 28 października br. Odznaczenie wręczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Lublinie, Pan Wojciech Piekarczyk oraz Pan Andrzej Gajak.

G A L E R I A

sponsorzy