Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice

We wtorek 17 grudnia 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice odbędzie się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice. Zapraszamy nowo wybranych radnych z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Wisznicach oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w posiedzeniu. Przypominamy że radnymi owej kadencji zostali:
1. Paula Prudaczuk
2. Monika Poniewska
3. Agata Chilczuk
4. Ewelina Jaszczuk
5. Monika Kisiel
6. Magdalena Kotiuk
7. Michał Wieczorek
8. Anna Suwała
9. Izabela Tołczyżewska
10. Diana Szpruch
11. Joanna Waszczuk
12. Kinga Zalewska
13. Greta Prudaczuk
14. Karolina Gromysz
15. Joanna Mazurek
Na pierwszej planowanej sesji młodzi radni wzorem starszych kolegów odbiorą zaświadczenia oraz złożą uroczyste ślubowanie.

sponsorzy