Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

innowacyjnaunia

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

Z dniem 3 luty uruchomiona zostanie rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", która potrwa do 28 lutego 2014r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu pobrania Formularza Zgłoszeniowego i Regulaminu uczestnictwa, mogą zgłaszać się do Biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice (pokój 205) Formularze dostępne są również na stronie www.wisznice.pl

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu – Ewa Jarosławska-Popielewicz oraz Osoba ds. rozliczeń finansowo-księgowych - Katarzyna Ruszyńska w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 378 21 27.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

sponsorzy