Urząd Gminy w Wisznicach informuje

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, iż dnia 15 kwietnia 2014r. upłynie termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

sponsorzy