Ograniczenie strefy zakażonej

W dniu 18.03.2014 roku odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt i Łańcucha Żywnościowego. Komisja Europejska wstępnie wyraziła zgodę na ograniczenie strefy zakażonej na terytorium Polski.
Strefa zostanie ograniczona do następującego obszaru :
1. Powiat sejneński - gminy Sejny i Giby
2. Powiat augustowski - gminy Płaska, Sztabin, Lipsk i Nowinka
3. Powiat sokólski - gminy Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra, Janów, Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Krynki
4. Powiat białostocki - gminy Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Gródek i Michałowo.
Mięso pozyskane ze świń pochodzących z tej strefy będzie mogło być umieszczone jako świeże mięso na rynku krajowym.

sponsorzy