WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 20 maja 2014 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 10 czerwca br. Proszę o zgłaszanie się z rachunkami.

sponsorzy