WYRÓŻNIAMY NASZYCH UCZNIÓW

W czwartek 22 maja 20014r. Pan Piotr Dragan – wójt gminy Wisznice – pogratulował osiągnięć w dziedzinie języka rosyjskiego oraz wręczył nagrody książkowe dwóm uczennicom Szkoły Podstawowej w Wisznicach: Karolinie Cegłowskiej oraz Oldze Koprianiuk.
Wiosną 2014r. w Warszawie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Prozy Rosyjskiej Живая классика, do którego zakwalifikowały się osoby wyłonione uprzednio w eliminacjach zorganizowanych w Siedlcach oraz Biłgoraju. Jury przyznało trzy nagrody Grand Prix za najlepszą recytację, z pośród których dwie otrzymały uczennice naszej szkoły.
Już w czerwcu bieżącego roku Karolina i Olga będą reprezentowały Polskę podczas II Międzynarodowego Konkursu Prozy Rosyjskiej Живая классика w Moskwie

G A L E R I A

sponsorzy