Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online.

innowacyjna                                     unia

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" organizowane będą szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online. Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a także posiadające niewielką wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.
Szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z Biurem Projektu, w jednostkach podległych wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Chęć udziału w szkoleniach prosimy zgłaszać do Biura Projektu. Przedstawiamy również listę jednostek podległych, w których przedmiotowe szkolenia będą się odbywały:
Wiejski Dom Kultury w Dubicy
Szkoła Podstawowa w Horodyszczu
Świetlica Wiejska w Polubiczach

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu – Ewa Jarosławska - Popielewicz w Biurze Projektu (Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 205) oraz pod numerem telefonu 83 378 21 27.

Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach mieszkańców gminy Wisznice serdecznie zapraszamy