ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Wisznice, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Wisznice z dnia 25 kwietnia 2014r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Zakup samochodu osobowego w wersji standardowej 9-osobowego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim ".

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

 

sponsorzy