Warsztaty wokalne na Białorusi

unia neg  pl-by-ua  euroregion

 

Mikroprojekt 7 „Gdzie bije źródło...- Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug"

 

Warsztaty wokalne na Białorusi

Podczas festiwalu inaugurującego projekt „Gdzie bije źródło...- Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" zostały utworzone dwie międzynarodowe grupy szkoleniowe. Grupa polska 15-16 listopada gościła w Brześciu oraz Czerni na warsztatach śpiewu ludowego. Muzycznie uzdolnieni Polacy wymieniali się z Białoruskimi członkami zespołu śpiewaczego doświadczeniem i umiejętnościami w ramach międzypokoleniowego i międzynarodowego transferu doświadczeń. Dzięki warsztatom członkowie zespołu śpiewaczego mogli pogłębić wiedzę o dawnej muzyce ludowej pogranicza, a nabyte umiejętności wokalne będą wykorzystywać w dalszej pracy artystycznej. Wyjazd był zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Oddziałem Kultury Rejonu Brzeskiego.

 

 

G  A L E R I A

sponsorzy