VII kadencja Rady Gminy Wisznice

1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja VII kadencji Rady Gminy Wisznice. Rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, zaprzysiężono również Wójta Gminy Pana Piotra Dragana.
W głosowaniu tajnym wyłoniona została przewodnicząca Rady Gminy, którą została Pani Ewa Nuszczyk, na wiceprzewodniczącego wybrano Pana Mariusza Jakubiuka.
Rada Gminy powołała trzy komisje stałe:


1. Komisję Rewizyjną z przewodniczącym:
Grzegorzem Chusteckim
- Henryk Przybysz (członek)
- Leszek Raczkowski (członek)


2. Komisję Rozwoju Gospodarczego Planowania Budżetu i Finansów z przewodniczącym:
Krzysztofem Biełuszką
- Mariusz Jakubiuk (członek)
- Elżbieta Szołucha (członek)
- Teresa Korszeń (członek)
- Karolina Waniewska (członek)
- Janusz Kiryczuk (członek)


3. Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.Poż z przewodniczącą: Krystyną Wiczuk
- Andrzej Semeniuk (członek)
- Helena Daniłoś (członek)
- Zofia Nuszczyk (członek)
- Krystian Izdebski (członek)

 

G A L E R I A