Międzynarodowe seminarium naukowe w Wisznicach

unia neg   pl-by-ua   euroregion

 

 

W ramach działania 3 Mikroprojektu „ Gdzie bije źródło...-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi", który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetem Brzeskim im A. Puszkina w Brześciu zorganizował 18-19 grudnia dwudniowe seminarium naukowe polsko-białoruskie. Eksperci z obu krajów utworzyli badawczy zespół, którego zadaniem jest zebranie i opracowanie śpiewnika unikalnych i zanikających utworów ludowych. Kolegium składa się z dwóch przedstawicieli z Polski i 2 przedstawicieli z Białorusi (językoznawca i muzykolog z każdego kraju).Prace badawcze będą trwały 5 miesięcy.

 s1

 

s2

 

s3

 

sponsorzy