Młody menager kultury

unia neg   pl-by-ua  euroregion

 

Mikroprojekt pt. „Gdzie bije źródło...Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug"

 

 

W ramach projektu pt. „Gdzie bije źródło...- kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach odbyło się szkolenie „Młody menager kultury". Od 9 do 12 lutego delegacja polska z Wisznic oraz białoruska z Czerni k. Brześcia odbyła szereg spotkań w lokalnych i regionalnych instytucjach kulturalnych oraz poszerzała wiedzę na temat profesjonalnej organizacji imprez kulturalnych. Szkolenie młodych menagerów kultury odbyło się w Oddziale Kultury Rejonu Brzeskiego na Białorusi. Warsztaty prowadziła specjalistka w dziedzinie organizacji imprez kulturalnych. Wiedza zdobyta podczas spotkań młodzieży zostanie wykorzystana w drugiej części wymiany podczas przyjazdu grupy białoruskiej do Polski. Wówczas młodzież współorganizować będzie Festiwal Muzyki Pogranicza.

 

G A L E R I A >>>>>

 

sponsorzy