OGŁOSZENIE w sprawie złożenia deklaracji uczestnictwa w planowanym przez gminę Wisznice projekcie, dotyczącym montażu instalacji solarnych

Wójt Gminy Wisznice zaprasza właścicieli nieruchomości z budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Wisznice, do złożenia deklaracji uczestnictwa w planowanym przez gminę Wisznice projekcie, dotyczącym montażu instalacji solarnych.

Deklaracje można pobrać i złożyć w pokoju nr 209, osoba do kontaktu Tomasz Gębka, tel. 83 378 20 33.
Jednocześnie informujemy, iż w tym momencie zapisy mają charakter orientacyjny, ponieważ obecnie trwają prace dotyczące programów z których będzie można otrzymać ewentualne dofinansowanie. Ilość zadeklarowanych osób będzie potrzebna podczas składania wniosku o dofinansowanie, warunkiem realizacji projektu będzie pozyskanie środków przez Gminę Wisznice.

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

sponsorzy