Wizyta delegacji z Norwegii

W dniach 14-16 kwietnia 2015 r. gościliśmy w gminie Wisznice 7-osobową delegację z gminy partnerskiej Sveio z Norwegii. Była to pierwsza oficjalna wizyta studyjna po podpisaniu umowy partnerskiej miedzy gminami Sveio i Wisznice w lipcu 2014 r. Ze strony partnera w wizycie wzięli udział:

1. Ruth Grethe Ø. Eriksen - mer Gminy Sveio
2. Henry Johannes Sjurseth - przedsiębiorca, producent lokalnych dżemów i soków
3. Reinert Enerstvedt – dyrektor placówki dla osób niepełnosprawnych w gminie Sveio
4. Victoria Cristine Linnerud – kierownik centrum wolontariatu w gminie Sveio
5. Markus Svartveit – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Sveio
6. Odd Louis Panaiyotou - reprezentant Młodzieżowej Rady Gminy Sveio
7. Olav Bergmål – pracownik urzędu Gminy Sveio odpowiedzialny za współpracę międzynarodową

Podczas dwudniowego pobytu w Wisznicach przedstawiciele gminy Sveio poznali bliżej naszą historię i kulturę oraz dyskutowali o możliwościach rozwoju współpracy między gminami. Najważniejszym dniem obrad była środa 15 kwietnia, kiedy nasi partnerzy odwiedzili Urząd Gminy Wisznice, gdzie spotkali się z pracownikami oraz przedstawicielami rady Gminy. Spotkanie otworzyły oficjalne powitania i podziękowania za organizację wizyty, podczas których mer gminy Sveio przekazała wójtowi gminy Wisznie pamiątkową grafikę, która zawisła w sali konferencyjnej urzędu gminy Wisznice. Następnie wójt gminy Wisznice Piotr Dragan przedstawił prezentację o gminie Wisznice, natomiast mer gminy Sveio Pani Ruth Grete Ø. Eriksen przedstawiła najważniejsze dane o swojej społeczności. Po części oficjalnej uczestnicy wizyty podzielili się na grupy robocze, w których dyskutowano o możliwości realizacji wspólnych projektów w różnych dziedzinach - lokalny przedsiębiorca, producent dżemów i soków Henry Johannes Sjurseth odwiedził SAD-POL w Polubiczach, przedstawiciel ośrodka dla osób niepełnosprawnych Reinert Enerstvedt oraz kierownik centrum wolontariatu Victoria Cristine Linnerud spotkali się z Piotrem Romanowiczem – Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wisznicach, a przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Sveio Markus Svartveit oraz Odd Louis Panaiyotou wraz z opiekunem Olavem Bergmalem rozmawiali z pracownikiem urzędu gminy Wisznice oraz przedstawicielkami Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice: Joanną Waszczuk oraz Gretą Prudaczuk o kolejnym projekcie wymiany młodzieży. Po intensywnych obradach uczestnicy udali się z wizytą do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wisznicach, gdzie zapoznali się z metodami pracy oraz zostali ugoszczeni domowym obiadem podanym własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne. Popołudnie poświęcone było na zwiedzanie okolicznych zabytków, w tym Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, młodzież natomiast wzięła udział w grze terenowej oraz innych atrakcjach przygotowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Wisznice. Wieczorem pani Ruth Grete Ø. Eriksen- mer gminy Sveio zaprosiła na kolację w Karczmie Góralskiej w Wisznicach wszystkie osoby, które przyczyniły się do organizacji wizyty. Ze swojej strony również składamy serdeczne podziękowania osobom, które gościły u siebie przedstawicieli gminy Sveio i przygotowywały poszczególne punkty programu - w szczególności:

- Radnym Gminy Wisznice – Ewie Nuszczyk, Krystynie Wiczuk oraz Mariuszowi Jakubiukowi
- Panu Stanisławowi Daniłosiowi – prezesowi Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw SAD-POL
- Panu Piotrowi Romanowiczowi - kierownikowi oraz pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wisznicach
- Joannie Waszczuk oraz jej Rodzicom, którzy przyjmowali w swoim domu przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Sveio
- Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice oraz Gimnazjum w Wisznicach za organizacje programu dla młodzieży

Liczymy, że zorganizowana wizyta będzie kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy z naszym norweskim partnerem i zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty w galerii

sponsorzy