Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zaprasza .....

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zaprasza do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi w zakresie gastronomii i sprzedaży napojów oraz ofert na wynajęcie terenu na wyłączność w celu prowadzenia działalnosci rekreacyjno-rozrywkowej "Wesołe miasteczko" podczas imprezy plenerowej pod nazwą"Festiwal Młodego Pogranicza" 4-5 lipca 2015 r. Oferty można składać do 22 maja b.r.
Zaproszenia ofertowe oraz załączniki