UWAGA! CZASOWE ZAMKNIECIE DROGI W POLUBICZACH!

UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POLUBICZ!
 
Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z przebudową drogi gminnej nr 101235L w miejscowości Polubicze Dworskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1098L Horodyszcze - Brzozowy Kąt do granicy Gminy Wisznice z Gminą Rossosz tj. od km 0+003 do km 1+493 w dniach 24.06.2024-28.06.2024 DROGA BĘDZIE ZAMKNIĘTA! W tych dniach zostaną wykonane pracę polegające na rozścieleniu kruszywa na całym odcinku jezdni. Bardzo prosimy Mieszkańców o cierpliwość.
 
sponsorzy