„Kryształowa Cegła” dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z hospicjum w Curynie

Budynek przebudowany i przekształcony na Zakład Opiekuńczo-Leczniczego z hospicjum w Curynie otrzymał II miejsce w konkursie „O Kryształową Cegłę”. Inwestycję wyróżniono w kategorii Obiekty Zdrowia.

Głównym celem konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Organizatorom konkursu zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska. Do konkursu mogą być zgłaszane inwestycje z województw po prawej stronie Wisły: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz z przygranicznych obwodów Ukrainy i Litwy. W tegorocznej edycji konkursu w 11 kategoriach zgłoszono 27 obiektów. Organizatorem XXII edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje międzynarodową Kapitułę.

Wręczenia nagród odbyło się 22 listopada w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podczas uroczystej gali podsumowującej XXII edycję konkursu. W imieniu Gminy Wisznice wyróżnienie odebrał Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice oraz Dariusz Gromisz Prezes Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z hospicjum w Curynie. W ramach tego wyróżnienia nagrodę otrzymali także wykonawca inwestycji firma DACH STYL M. Smoliński, P. Bober Sp. j. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim oraz Biuro Projektowe ARCH-DOM Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora z Białej Podlaskiej za projekt budynku.

ZOL to nowe miejsca pracy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczego z hospicjum w Curynie powstał w ramach całościowego procesu „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice”. Było to jedno z największych zadań inwestycyjnych w gminie Wisznice, które w pierwszej kolejności obejmowało zakup zdegradowanego budynku oraz jego zaadoptowanie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami hospicyjnymi, w tym przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie dostosowującym infrastrukturę do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Prace polegające na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania oraz dostarczeniu wyposażenia zostały zakończone w kwietniu 2021 r. i finalnie został oddany do użytkowania budynek o powierzchni użytkowej 2 383,5 m2. W ramach inwestycji zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie medyczne. Budynek w kwietniu 2021 r. został wydzierżawiony spółce Zdrowie w Dolinie Zielawy, która w listopadzie rozpoczęła świadczenie usług opiekuńczo – leczniczych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmiot leczniczy w dyspozycji posiada 57 miejsc w ZOL-u oraz 16 miejsc w Hospicjum Stacjonarnym. Zakres udzielanych tam świadczeń obejmuje: świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa; rehabilitację, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne – zlecone przez lekarza, zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, zleconych badań, edukację i poradnictwo zdrowotne, zapewnienie zleconego transportu. Warto zaznaczyć, iż w placówce pracę znalazło 120 osób, które w większości są mieszkańcami okolicznych miejscowości oraz samej Gminy Wisznice. Podpisano bowiem 40 umów etatowych oraz 80 umów cywilno-prawnych.

Generalnym wykonawcą robót była firma DACH STYL M. Smoliński, P. Bober Sp. j. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, a wartość zadania wyniosła około 8 660 397,64 mln zł. Inwestycja utworzenia ZOL-u w Curynie była głównym elementem projektu „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Koszt ogólny przedsięwzięcia to 13 925 498, 90 zł, koszty kwalifikowalne natomiast to 10 721 962, 52 zł, w tym dofinansowanie z UE 10 185 864, 38 zł.

 

 

 

sponsorzy