„Polityka Senioralna EFS+” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Partnerstwo w projekcie:  „Polityka senioralna EFS +

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Nr projektu  FELU.08.05-IZ.00-001/123

Nazwa  programu: 8.5  Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 PLN

Wartość projektu realizowana przez Gminę Wisznice: 613 800,00 PLN                  

Dofinansowanie (95%) : 583 110,00 PLN,

w tym środki UE (85%) 521 730,00 PLN, środki krajowe (10%) 61 380,00 PLN

Wkład własny (5%):  30 690,00 PLN

Planowany okres realizacji: 1.04.2024 – 31.12.2025 r.

Cel: zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Grupa docelowa: Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także opiekunowie faktyczni osób w wieku 65 lat i więcej. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w projekcie to minimum 140 osób.

Zakres projektu: W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

Zadanie 1 Usługi w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Nadrzędnym celem zadania jest zapewnienie specjalistycznych usług terapeutycznych (wsparcie psychologiczne, usługi fizjoterapeutyczne), pielęgnujące (podologiczne) oraz opiekuńczych, które świadczone będą w miejscu zamieszkania.

Zadanie 2 Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Całodobowa opieka wytchnieniowa. Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi całodobowej opieki wytchnieniowej.

Realizatorem projektu „Polityka senioralna EFS+” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach.

Dane kontaktowe:

83 3782442

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projeketu Polityka Senioralne EFS+

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Formularz zgłoszeniowy (wersja PDF)

Klauzula RODO - ROPS w Lublinie

Klauzula RODO - Gmina Wisznice

Deklaracja uczestnictwa (wersja edytowalna)

Deklaracja uczestnictwa (wersja PDF)

Indywidualna Karta Wsparcia (wersja edytowalna)

Indywidualna Karta Wsparcia (wersja PDF)

Karta oceny (wersja edytowalna)

Karta oceny (wersja PDF)

Wykaz partnerów

sponsorzy