„Polityka Senioralna EFS+” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Partnerstwo w projekcie:  „Polityka senioralna EFS +

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Nr projektu  FELU.08.05-IZ.00-001/123

Nazwa  programu: 8.5  Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027.

Wartość projektu: 613 800,00 PLN                                                                            

Dofinansowanie (95%) : 583 110,00 PLN,

w tym środki UE (85%) 521 730,00 PLN, środki krajowe (10%) 61 380,00 PLN

Wkład własny (5%):  30 690,00 PLN

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 – 31.12.2025 r.

Cel: zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Grupa docelowa: Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także opiekunowie faktyczni osób w wieku 65 lat i więcej. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w projekcie to minimum 140 osób.

Zakres projektu: W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

Zadanie 1 Usługi w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Nadrzędnym celem zadania jest zapewnienie specjalistycznych usług terapeutycznych (wsparcie psychologiczne, usługi fizjoterapeutyczne), pielęgnujące (usługi fryzjerskie, kosmetyczne i podologiczne), opiekuńczych oraz drobnych napraw i prac gospodarskich („złota rączka”), które świadczone będą w miejscu zamieszkania.

Zadanie 2 Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Całodobowa opieka wytchnieniowa. Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi całodobowej opieki wytchnieniowej.

Realizatorem projektu „Polityka senioralna EFS+” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach.

Dane kontaktowe:

83 3782442

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projketu Polityka Senioralne EFS+

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Deklaracja uczestnictwa

Wykaz partnerów

sponsorzy