Rocznica śmierci śp. Józefa Babicza

Samorząd Gminy Wisznice w dniu 31 października każdego roku upamiętnia pierwszą ofiarę okupacji niemieckiej w Wisznicach. Przy pomniku obok Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach spotyka się delegacja urzędu, aby zapalić symboliczny znicz i oddać hołd rozstrzelanemu mieszkańcowi Józefowi Babiczowi.

31 października 2023 r. kwiaty złożyli Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta Gminy Wisznice Krzysztof Biełuszka. W tym roku pomnik przeszedł gruntowną renowację, wyrwy od kul zostały zabezpieczone szkłem hartowanym. Wszystkich, którzy jeszcze nie znają tej tragicznej historii zapraszamy do zapoznania się ze spisanymi wspomnieniami o Józefie Babiczu - który był pierwszą ofiarą okupacji niemieckiej w Wisznicach. Wspomnienia wnuczki rozstrzelanego 31 października 1939 r. Józefa Babicza spisał dawny mieszkaniec Dubicy Dolnej - Pan Jerzy Osypiuk. Te wspomnienia to piękny obraz obywatela Wisznic, o którym warto pamiętać.

Józef Babicz /1892 - 1939 / Nasz dziadek i pierwsza ofiara okupacji niemieckiej w Wisznicach - PLIK PDF

Zdjęci: UG Wisznice

 

sponsorzy