Gmina Wisznice w Programie „Dostępny Samorząd”

Gmina Wisznice zrealizowała projekt pn. „Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu Gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami”. Grant uzyskany został ze środków PFRON w ramach programu „Dostępny Samorząd”.

Dzięki realizacji projektu powstała winda w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach. Dodatkowo zakupiono wyposażenie zwiększające dostępność budynków użyteczności publicznej z terenu gminy tj. Urzędu Gminy Wisznice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wózki ewakuacyjne, przenośne pentle indukcyjne i systemy przyzywowe SOS do toalet, a w budynkach zostały zamontowane tablice zwiększające dostępność  komunikacyjno – informacyjną, w tym tabliczki informacyjne dla osób niedowidzących i niewidomych z napisami brajla przy każdym z pomieszczeń biurowych.  

Zdjęcia: UG Wisznice, WTZ Wisznice

sponsorzy