ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WISZNICE

Urząd Gminy Wisznice i Sołtys Sołectwa Wisznice informują o zebraniu mieszkańców tego sołectwa w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 r. Zebranie odbędzie się w dniu 22 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wisznice - sala konferencyjna.

 

 

 

 

 

sponsorzy