Święto Narodowe Trzeciego Maja 2023

Z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski, samorząd Gminy Wisznice serdecznie zaprasza do wspólnego uczczenia tegorocznej rocznicy. Program święta konstytucji przedstawiamy poniżej.

 

sponsorzy