OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW I BALKONÓW

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. Poniżej przekazujemy adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców prosimy o skrupulatność i czujność w monitorowaniu zalegającego śniegu na dachach.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/komunikat_sezon_zimowy.pdf

sponsorzy