Preferencyjny zakup węgla

Gmina Wisznice przystąpiła do rządowego projektu sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych warunkach. Trwają czynności organizacyjne związane z dostawą z punktu składowania do punktu dystrybucji węgla.

Na terenie Gminy Wisznice będą działały trzy punkty dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych:

1. Wisznice ul. Włodawska 4C, firma pana Krzysztofa Semeniuka

- Dystrybucja węgla (+25mm)

- Dystrybucja groszku (8-25mm)

2. Polubicze Wiejskie Drugie 61, firma Handlowo-Zaopatrzeniowa Jakubiuk, Jowita Jakubiuk  Dystrybucja węgla (+25mm)

3. Marylin 23, firma PMN Agro Piotr Naumiuk  Dystrybucja węgla (+25mm)

Wszystkie wyżej wymienione firmy mają możliwość dowiezienia węgla do gospodarstwa domowego za dodatkową opłatą.

Zgodnie z ustawą węgiel dostarczony przez spółki rządowe mieszkańcy będą mogli kupić za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę. Limit na gospodarstwo domowe to 1,5 tony do 31.12.2022r. i 1,5 tony na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Zmiana rozporządzenia umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r. ) Nowelizacja zakłada, że  w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres.

Kto może złożyć wniosek?

Osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236):

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Wisznice,
  • osoba jest uprawniona lub otrzymała dodatek węglowy,
  • osoba która, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł w ilościach określonych ustawą.

Wnioski będą podlegały weryfikacji!

Gmina będzie mogła rozpocząć sprzedaż węgla dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonego składu z punktu dystrybucyjnego spółki państwowej. 

Od 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Wisznice można złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego w kwocie 2000 zł za tonę. Wnioski dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Gminy oraz do pobrania poniżej. Wszystkie osoby, które zapisały się na węgiel w UG Wisznice proszone są także o złożenie wniosku.

Wnioski należy składać osobiście w urzędzie pokój nr 102 lub elektronicznie przesyłając na adres skrzynki ePUAP: /se4784avp6/SkrytkaESP W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do Urzędu Gminy zostanie wystawiona faktura na paliwo stałe (węgiel lub groszek), a po opłaceniu faktury będzie można zgłaszać się do wyznaczonego punktu dystrybucji po odbiór paliwa stałego.

Szczegółowe informacje o dystrybucji węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 83 378 21 02.

O terminie składania wniosku na rok 2023 (drugi zakup) będziemy informować w terminie późniejszym.

Dokumenty powiązane:

 

sponsorzy