OGŁOSZENIE O PRACĘ - WTZ WISZNICE

Warsztat Terapii Zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach poszukuje pracownika na stanowiska: pracownika socjalnego i psychologa.

Warunki zatrudnienia pracownika socjalnego:

  1. Umowa o pracę (1/2 etatu)
  2. Posiadanie kwalifikacji : dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie - absolwenci szkół policealnych, którzy uzyskali wcześniej tytuł zawodowy pracownika socjalnego, posiadają i będą posiadać na zasadach praw nabytych uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Uprawnienie to zostało jednoznacznie wskazane w przepisie  116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Warunki zatrudnienia na stanowisko psychologa:

  1. Umowa o pracę (1/2 etatu)
  2. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania w/w zawodu tj. wykształcenie wyższe-psychologia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie:

  1. Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice - 83-3782442 Pani Monika Zając
  2. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach, Wygoda 4, 21-580 Wisznice - 83-3782450 Pani Katarzyna Dąbrowska
sponsorzy