OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wisznice o wynajmie lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Wisznice

 Wisznice, 22.09.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wisznice

o wynajmie  lokali  mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Gminy Wisznice

 

 

Wójt Gminy Wisznice informuje o możliwości składania wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Wisznice położonych przy ul. Polnej.

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wisznicach.

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

 

sponsorzy