ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Od 1 do 31 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W Gminie Wisznice organem właściwym do złożenia wniosku jest wójt. 

Do wniosku należy dołączyć faktury (koniecznie w oryginale do wglądu pracownikowi Urzędu) stanowiące dowód zakupu paliwa za okres 1 luty 2022 r. – 31 lipca 2022 r. oraz oświadczenie dotyczące rodzajów prowadzonej działalności rolniczej (klasa PKD).

Producenci bydła dołączają informację kierownika biura powiatowego ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesienie do każdej siedziby stada tego producenta za 2021 r.

Wniosek i oświadczenie można pobrać w Urzędzie Gminy Wisznice (punkt obsługi interesanta) lub wydrukować z linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego 

 

sponsorzy