Spotkanie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z mieszkańcami Gminy Wisznice

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania otwiera nowy rozdział w ramach budowy Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027. W związku z powyższym BLGD przeprowadzi cykl spotkań z mieszkańcami powiatu Bialskiego. Aby jak najlepiej włączyć społeczność lokalną do budowy strategii i zaangażować wszystkie sektory społeczne (przedsiębiorców, NGO oraz przedstawicieli sektora publicznego) BLGD organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Wisznice w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 13:00. 

Urząd Gminy Wisznice zachęca mieszkańców do czynnego udziału w spotkaniu.

 

 

 

sponsorzy