WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO - OSTATNI TERMIN!

Urząd Gminy Wisznice przypomina, iż 30 czerwca br. upływa termin wypłaty stypendium o charakterze socjalnym za semestr styczeń-czerwiec 2022. Osoby, którym zostało przyznane przez Wójta Gminy Wisznice takie stypendium, a które jeszcze nie złożyły faktur potwierdzających wydatek, proszone są o niezwłoczne dostarczenie ich do Urzędu Gminy Wisznice, piętro II, pok. 201.

sponsorzy