Projekt "MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju realizuje projekt z działania 9.3 Promocja przedsiębiorczości pt. „Moja firma – moja przyszłość”. Jest to projekt na założenie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Kto może skorzystać? Osoby w wieku 30 lat i więcej: bezrobotni i bierni zawodowo z terenu powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i m. Biała Podlaska.

Oferują:

- bezzwrotną dotację w wysokości 23 050 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- wsparcie pomostowe 1500 zł netto co miesiąc przez okres 12 miesięcy,

- szkolenie grupowe z przedsiębiorczości.

sponsorzy