OGŁOSZENIE O PRACĘ

Gmina Wisznice poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej podczas dowozu na zajęcia aktywizujące  w ramach projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice, pokój 208, tel. 833782033. Poniżej przedstawiamy wymagania: 

Wymagania:

  • ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184, z późn, zm.),
  • min. trzy miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z grupami osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji :

https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=79025

 

 

sponsorzy