Nowe zasady w Programie "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż od 25 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zmiany w Programie "Czyste Powietrze". Najważniejsze z nich to: wprowadzenie 3 części Programu, w której przewidziano 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy zwrocie 90% kosztów kwalifikowanych dla gospodarstw o przeciętnym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe) oraz dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html

Przypominamy o działalności punktu konsultacyjno - informacyjnego. W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Wisznice w lipcu 2021 został uruchomiony Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze". W punkcie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze", a także pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność rozliczającego dotację. Więcej informacji w pokoju 208, tel. 83 378 20 33.

Punkt jest czynny w godzinach:

Pn. 08:00 - 12:00

Wt. 14:00 - 17:00

Śr. 08:00 - 12:00

Czw. 08:00 - 12:00

 

 

sponsorzy