159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 

159 lat temu, 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Upamiętniając to wydarzenie Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta Krzysztof Biełuszka złożyli kwiaty oraz oddali hołd przy mogile powstańców na starym cmentarzu w Wisznicach.  

Bezpośrednią przyczyną powstania był pobór do rosyjskiego wojska przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Złożyło się na nie około 1200 bitew i potyczek. W trwających do jesieni 1864 roku walkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców. Strzelby i kosy przeciwko armatom i karabinom.

CZEŚĆ I CHAŁA BOHATEROM! 

 

sponsorzy