Rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do publicznej wiadomości Rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Lubelskiego. Poniżej treść rozporządzenia. 


DO POBRANIA:

 

sponsorzy