Uzupełniające zapisy na odnawialne źródła energii

Gmina Wisznice otrzymała dofinansowanie do złożonego wniosku na montaż instalacji solarnych i źródeł ciepła (kotłów na pelet i zgazowujących drewno) w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy.


Ponieważ deklaracje osób chętnych do uczestnictwa w projekcie składane były na początku 2019 r., do dnia dzisiejszego część mieszkańców dokonała już montażu instalacji w zakresie własnym. W związku z tym w projekcie pozostają wolne miejsca. Osoby, które byłyby jeszcze zainteresowane montażem w/w instalacji proszone są o zapisanie się na listy wyłożone w pok. 209 w budynku Urzędu Gminy do dnia 22 grudnia 2021 r. Realizacja projektu planowana jest w 2022 r.,  szacowany wkład własny przypadający na mieszkańca to około:

- 6 000,00 zł kocioł na pelet (dziewięć wolnych miejsc),

- 7 000,00 zł kocioł zgazowujący drewno (jedno wolne miejsce),

- 3 500,00 zł zestaw solarny dwulustrowy,

- 3 800,00 zł zestaw solarny trzylustrowy (łącznie trzydzieści cztery wolne miejsca).

 

sponsorzy