GMINA WISZNICE ZAPRASZA DO KONSULTACJI

Urząd Gminy Wisznice organizuje konsultacje w zakresie rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje potrwają od 13.10.2021 do 26.10.2021. Osobą do kontaktu z ramienia Urzędu Gminy jest Tomasz Gębka, tel. 83 378 20 33. 

Plik do wglądu: ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK

sponsorzy