Złote Gody

W niedzielę 17 października 2021 r. uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Wisznicach rozpoczęła się uroczystość gminna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego „ZŁOTYCH GODÓW”.
W uroczystości wzięli udział Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa Nuszczyk, Dziekan Dekanatu Wisznickiego ks. Jan Pieńkosz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wisznicach Dorota Nowosielska.
Po mszy św. jubilaci, ich rodziny i zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach na dalszą część uroczystości „Złotych Godów” par małżeńskich, które od pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej – dla uhonorowania zgodnego i przykładnego pożycia małżeńskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, podczas której ciepłe słowa, gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom złożyli wszyscy zaproszeni goście.
Podkreślono, że jubilaci stanowią wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. Ponieważ pomimo wielu złożonych zdarzeń losowych dotrzymali złożonych 50 lat temu wobec siebie przyrzeczeń.
Następnie Wójt wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył parom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Był to najbardziej wzniosły i wzruszający moment.
Siedem par małżeńskich tego dnia przybyło aby świętować 50-lecie związku małżeńskiego:
1. Janina i Bernard Jakubiukowie,
2. Maria i Henryk Kirykowie,
3. Halina i Henryk Makarewiczowie,
4. Józefa i Józef Nuszczykowie,
5. Helena i Ryszard Petruczynikowie,
6. Maria i Czesław Suzonowiczowie,
7. Teresa i Stanisław Wyszyńscy,
Wszyscy goście wznieśli symboliczną lampką szampana toast za pomyślność Jubilatów i odśpiewali chóralne „Sto lat” a potem przy słodkim poczęstunku obejrzeli przygotowaną część artystyczną. Swoim występem umilili uroczystość „Chór w Dubicy” pod kierunkiem Pana Piotra Kornieckiego oraz wyrecytowane wiersze wnuków.
W czasie spotkania podkreślano bardzo ważną rolę Jubilatów nie tylko w życiu rodzinnym ale również społecznym, stawiano ich za wzór i piękny przykład, dla tych wszystkich, którzy obecnie wstępują w związek małżeński.
Spotkanie Jubilatów odbyło się w ciepłej, pełnej wspomnień i wzruszeń atmosferze.
Pamiątkowe zdjęcia z całej uroczystości wykonał pracownik Urzędu Gminy Wisznice Maria Nuszczyk, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy. Materiał przygotowała Dorota Nowosielska.
 
 
 
sponsorzy