Trwa budowa drogi w Dubicy i Horodyszczu

Droga gminna nr 101254L, łączy drogę krajową nr 63 z drogą wojewódzką 812.

Prace podczas budowy polegają na wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi wraz z podbudową i nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz wszystkimi elementami pasa drogowego łącznie z oznakowaniem pionowym, a także budową kanału technologicznego.

Zakończenie zaplanowano w listopadzie 2021 roku.
Wykonawcą prac jest Zakład Usługowy „KRECIK” Barbara Kisiel.
 Inwestycja finansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu gminy.
 
 

 

 

sponsorzy