Rolniku, sadowniku, ogrodniku... Chroń Pszczoły!

Akcja informacyjno-edukacyjna „Chroń Pszczoły”!

Okres wiosenny obfituje w przygotowanie gospodarstw rolnych do upraw, ale wielu z nas nie jest świadomym jakie ryzyko niesie korzystanie z nieodpowiednich środków ochronnych roślin, które wykorzystane są na porządku dziennym. Poniższy plakat skierowany jest głównie do rolników, sadowników i ogrodników, którzy podczas prac nad gospodarstwem zapominają o cennych pszczołach, które są jednym z kluczowych elementów rolnictwa.

Ochrona zapylaczy to gwarancja uzyskania wysokiego plonu o dobrej jakości. W Europie aż 85% gatunków roślin i 70% produkcji żywności zależy od tych małych stworzeń. Jednakże zła wiadomość jest taka, że ich populacja z dnia na dzień drastycznie maleje. Nieświadomość społeczeństwa doprowadziła do stanu, w którym musimy ochronić je przed wyginięciem.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości  giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Wystarczy dobra wola Rolnika i zachowanie następujących zasad:
1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami.
2. Nie opryskiwać plantacji kwitnących.
3. Opryski wykonywać po godzinach lotu pszczół (pod wieczór po godzinie 18:00 – 19:00) rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegów na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.
4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnących plantacji, ogrodów, sadów i lokalizacji pasiek oraz kierunek wiatru (powoduje to znoszenie cieczy roboczej, a w związku z tym podtruwanie nektaru i pszczół)
5. Stosować środki o możliwie krótkim czasie prewencji szczególnie w przypadku środków owadobójczych. Przy okazji warto pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący. Dotyczy to również nawożenia dolistnego z opryskiwaczy.

Szanowni Rolnicy! Chrońcie pszczoły, gdyż one m. in. przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów.

Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszej prośby i jej realizację, co pozwoli uniknąć zbędnych konfliktów i zatruć pszczół.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

 

sponsorzy